Číslo 23

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 23. október féria
18.00 SOĽ ZBP Anna, Mária Višňovská
UTOROK 24. október féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ ZBP Jozef
18.00 SOĽ + Anna Andrej Kebleš, Lenka Petrová
STREDA 25. október féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Jolana Novická
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Ján Kušnír
ŠTVRTOK 26. október féria
6.30 SOĽ ZBP za kňazov farnosti a kňazov rodákov
PIATOK 27. október féria
18.00 HLINNÉ + Michal, Milan, Anna
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Jozef Nutár pohrebná
SOBOTA 28. október Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
18.00 SOĽ ZBP František 70 rokov
NEDEĽA 29. október 30. nedeľa v Cezročnom období A  Zmena času
Zbierka pre farnosti postihnuté zemetrasením 9.00 HLINNÉ ZBP Martin Tabaka 40 rokov
10.30 SOĽ ZBP Miroslava 40 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Anežka 30 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Pavol Fedorčák 10 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 30. október féria
18.00 SOĽ + Mária Zavadová
UTOROK 31. október féria
6.30 SOĽ + Slavomír
STREDA 1. november Všetkých svätých, slávnosť
Prikázaný sviatok 9.00 HLINNÉ ZBP Miroslav, Alena 30 rokov manželstva
10.30 SOĽ ZBP Lívia, Ester 15 rokov
8.00 JASTRABIE + z rod. Kuncovej, Sivákovej
9.15 KOMÁRANY ZBP Jozef, Monika
ŠTVRTOK 2. november Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
17.00 HLINNÉ + Anna Janošová
18.00 SOĽ Za všetkých zosnulých
17.00 JASTRABIE + Jozef Džuka 20. výročie
18.00 KOMÁRANY Za všetkých zosnulých
PIATOK 3. november féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Večeradlo HL 18.00 SOĽ + Jozef Tirpák 30 výročie
NEDEĽA 5. november 31. nedeľa v Cezročnom období A
9.00 HLINNÉ ZBP Monika 60 rokov
10.30 SOĽ ZBP Mária, Slávka
9.15 JASTRABIE + Michal Veliký
8.00 KOMÁRANY ZBP Mária 80 rokov

Liturgický prehľad číslo 23 III