Číslo 25

Oznamy pre 25. číslo infolistu

STV2 prinesie v dnešnom nedeľnom večernom vysielaní, 24.11.2019 o 21.45 hod., dokument “Narodení pre nebo” o troch sv. košických mučeníkoch.

Dokument „Narodení pre nebo“ chce divákom priblížiť Troch svätých košických mučeníkov ako ľudí svojej doby, ale aj samotné dôvody prečo sú považovaní za svätých. Dokument nie je len strohým historickým exkurzom do života týchto osobností, ale odhaľuje najmä kľúčové udalosti ich života a kultu – teda úcty k nim po smrti. Práve tieto momenty umocňujú hrané scény.

V sobotu 30. novembra sa o 10.00 hod. stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja..

V stredu 27. 11. po sv. omši pozývame všetkých kurátorov, kostolníkov a kantorov na priateľské posedenie na fare.

V sobotu 30. 11. od 15,00 hod. pozývame deti, mládež a rodičov na faru – program výroba adventných vencov. (Priniesť si môžete napr.: čečinu alebo iné zelené vetvičky, špagát, ozdôbky, oriešky, šišky, sviečky, napichovačky na sviečky, polystyrénový kruh a iné ľubovoľné ozdoby podľa vlastného uváženia.)

Požehnanie adventných vencov bude na pri sv. omšiach na 1. adventnú nedeľu. prosíme, aby ste ich položili pred oltár.

V sobotu 7. 12. o 16.00 pozývame deti z celej farnosti na faru – filmový večer s prekvapením.

Stretnutie detí a rodičov – príprava na 1. sv. prijímanie bude až v nedeľu 15. 12. po sv. omši v Soli.

Duchovný otec Matúš Bašista a veriaci farnosti Slivník, Vám ponúkajú vianočné oblátky. Ich zakúpením prispejete na potreby ich farnosti.

Úmysly apoštolátu modlitby na december: Všeobecný úmysel: Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srdciach všetkých ľudí a aby sa posolstvo lásky a pokoja šírilo po celom svete.

V nedeľu 8. decembra o 10.30 hod. Vás pozývame na odpustovú slávnosť sv. Mikuláša, patróna farského kostola i farnosti v Soli.

Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie sa tohto roku bude sláviť v pondelok 9. decembra.