Číslo 5

Oznamy

Úmysly na sväté omše môžete nahlásiť telefonicky. Odslúžime ich podľa možností.

Na sviatok Obetovania Pána sme pri sv. omši požehnali „hromničné“ sviečky. Môžete si ich z kostolov zobrať do svojich domácností.

Úmysly apoštolátu modlitby marec: Evanjelizačný  úmysel: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

Úmysel našich biskupov: Aby  boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

Pôstna krabička – O krabičke: Je to kampaň Slovenskej katolíckej charity spojená s verejnou zbierkou na pomoc deťom a ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách. Ako zbierka funguje: Symbolom kampane je papierová krabička, ktorú posielame do viac ako 1000 farností po celom Slovensku. Povzbudzujeme ľudí, aby si ju vyzdvihli v kostole alebo požiadali o jej zaslanie SKCH. Doma ju umiestnia na viditeľné miesto a keď sa počas pôstu sami či spolu so svojimi deťmi niečoho vzdajú – môže to byť sladkosť, káva, obed v reštaurácii, drobnosti v hračkárstve a pod – ušetrené peniaze následne vložia do krabičky. Po skončení pôstneho obdobia pošle jeden z členov rodiny či spoločenstva získané príspevky na spoločný účet, ktorý nám umožňuje pomáhať počas celého roka. AKO PRISPIEŤ: Farnostiam ponúkame krabičky ako aktivitu na pôst pre deti, rodiny a ostatných veriacich, možnosť uskutočniť prednášku dobrovoľníkov o misií v Afrike v miestnom kostole či náboženské predmety a výrobky priamo z Ugandy a Rwandy. Sme radi, ak môžeme mať vo farnostiach dobrovoľníkov, ktorí si zoberú na zodpovednosť propagáciu zbierky medzi veriacimi v spolupráci s kňazom. Ak máte o takúto činnosť záujem, napíšte nám na  postnakrabicka @charita.sk. Komu pomáhame: Slovenská katolícka charita má v Ugande a Rwande dve centrá pre deti, okolo ktorých sa združuje všetka činnosť. Prioritnými oblasťami podpory sú: vzdelávanie – najmä predškolské a dlhodobá podpora odborného vzdelania, základné životné potreby – zasahujeme v prípade núdze a mimoriadnej krízovej situácie v rodinách, rozvoj komunity – partnerstvo s miestnymi ľuďmi, vzájomné obohacovanie kultúr, zvyšovanie odbornosti lokálnych zamestnancov. Využitie darov: Dary, ktoré venujete na zbierku Pôstna krabička sú pre našu činnosť kľúčové. Vyúčtovanie jednotlivých zbierok, ktoré podávame na MV SR spolu s prehľadom, ako sme dary použili, nájdete v sekcii Verejné zbierky.