Číslo 6

Oznamy

Úmysly na sväté omše môžete nahlásiť telefonicky. Odslúžime ich podľa možností.

Príspevok na kostol

Niektorí ste sa nás pri náhodných stretnutiach pýtali, ako je možné prispieť na kostol. Osobne len tak, že prinesiete príspevok na faru, čo riadne zaevidujeme. Druhá možnosť je prispieť priamo na účet s poznámkou „Dar na kostol“.

Soľ, Komárany a Jastrabie majú účet v Slovenskej sporiteľni:

IBAN SOĽ SK08 0900 0000 0005 6297 4376

IBAN KO SK43 0900 0000 0051 1450 0284

IBAN JAS SK81 0900 0000 0005 6015 8316

Hlinné má účet vo VÚB banke:

IBAN HLI SK23 0200 0000 0013 1765 6651

Za všetky Vaše milodary už vopred ďakujeme. Darcov kôli kontrole budeme uverejňovať v Infoliste od budúceho čísla.

(Keďže máme GDPR meno darcu bude zverejnené len v iniciálkach.)

Okrem finančných darov Vás pozývame hlavne k modlitbe za našu farnosť, za posilnenie duchovného života, aby keď pominie táto koronová doba, sme sa vrátili pevnejší vo viere do farského spoločenstva.


sobota slúžime sv. omše v kostole v Soli, v nedeľu v jednotlivých kostoloch.