Prerušenie sv. omší

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020) Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi…

Viac

Číslo 2

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 2. január Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, bisk. a uč. Cirkvi, sp 17.00 HLINNÉ + Jana…

Viac

Číslo 2

Koledovanie detí v kostoloch pre misie: Komárany – 700,- Jastrabie – 336.2,- Soľ – 699.4,- Hlinné – 935,- Spolu 2670.6,-€. PBZ…

Viac

Číslo 1

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 19. december féria Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ ZBP Helena Kropková 70 rokov 6.30 SOĽ +…

Viac

Číslo 1

Oznamy V prípade potreby sme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť…

Viac

Číslo 26

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 5. december féria   6.00 HLINNÉ ZBP rod. Jurovej, Katinovej, Rudikovej UTOROK 6. december Sv.…

Viac