Prerušenie sv. omší

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020) Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi…

Viac

Číslo 12

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 22. máj féria 18.00 SOĽ ZBP rod. Dvorská UTOROK 23. máj féria 17.00 HLINNÉ +…

Viac

Číslo 12

Oznamy Tábor: od 21. 8. – 25. 8. PO – SIGORD. Cena 110€ (ešte sa možno bude dať upraviť.) Letné…

Viac

Číslo 11

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 8. máj féria 18.00 SOĽ + Anna, Jozef, Mária, Juraj, Helena Višňovský UTOROK 9. máj…

Viac

Číslo 11

Oznamy Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné dni – prosba za úrodu. Farská púť do…

Viac

Číslo 10

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 24. apríl féria 18.00 SOĽ + Ján, Mária Kopko UTOROK 25. apríl Sv. Marka, evanjelistu,…

Viac