Prerušenie sv. omší

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020) Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi…

Viac

Číslo 21

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 26. september féria 18.00 SOĽ + Anna, Ondrej Majerčík UTOROK 27. september Sv. Vincenta de…

Viac

Číslo 21

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 9. októbra po sv. omši v Soli. Októbrová modlitba sv. ruženca:…

Viac

Číslo 20

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 12. september Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka 18.00 SOĽ + z rod. Draveckej, Dragulovej UTOROK 13.…

Viac

Číslo 20

Oznamy Stretnutie birmovancov a rodičov bude v piatok 16. 9. po sv. omši v Soli. Pozývame Vás, milí birmovanci, k intenzívnej príprave na…

Viac

Číslo 19

Deň Čas Kostol Úmysel PONDELOK 29. august Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou 17.00 spoveď…

Viac