Usmernenia v čase pandémie

USPORIADANIE ŽIVOTA VO FARNOSTI na základe Usmernení v čase pandémie

Od pondelka 19. 10. budeme sláviť sv. omše v našich kostoloch podľa rozpisu uvedenom v Infoliste číslo 18. Na sv. omšu môžu prísť prednostne členovia rodiny, ktorej je úmysel. Ak príde niekto iný a nebude počet 5 môže sa zúčastniť sv. omše.

Kostol otvára kňaz !!! 15 min. pred sv. omšou alebo ružencom.

Napr.: Ak sv. omša o 17.00 – otvorenie kostola o 16.45, ruženec bude po sv. omši.

Ak sv. omša o 18.00 – otvorenie kostola o 17.15 nakoľko najprv bude ruženec o 17.30.

Tých, ktorí sa zúčastnia sv. omše prosíme o dodržanie epidemiologických a hygienických opatrení.

Sv. omše budú slávené na úmysly, ktoré sú uvedené v Infoliste č. 18 alebo budú uvedené v nasledujúcich číslach. Nakoľko nie vždy viem identifikovať či dva úmysly nie sú od rovnakého darcu prosím o rešpektovanie toho čo bude uvedené. Ak si niekto nepraje, aby jeho úmysel bol slávený takýmto spôsobom (nemôže sa zúčastniť širšia rodina), nech nás kontaktuje dopredu na farskom čísle.

Krst, sobáš budú uskutočňované podľa opatrení 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Pohrebné obrady po dohode s rodinou.

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať po telefonickom dohovore.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred dušičkami bude zverejnené v Infoliste č. 19 budúcu nedeľu.

Farský kostol v Soli bude otvorený pre súkromnú adoráciu:

Pondelok – Piatok od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00

Sobota od 15.00 do 17.00

Nedeľa od 14.00 do 17.00

Prosíme o rešpektovanie týchto usmernení, robíme ich s úmyslom, aby sme neprestali sláviť sv. omše v jednotlivých kostoloch.

Vaši kňazi