Číslo 11

Oznamy Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné dni – prosba za úrodu. Farská púť do…

Viac

Číslo 10

Oznamy V sobotu 6. mája dopoludnia bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. spovede, kedy deti pristúpia k sviatosti zmierenia, v nedeľu 7. 5.…

Viac

Číslo 9

Oznamy Nedeľa Božieho milosrdenstva vo farnosti Nižný Hrušov: 9.00 sviatosť zmierenia, 9.30 modlitba sv. ruženca 10.30 slávnostná sv. omša –…

Viac

Číslo 8

Oznamy Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv…

Viac

Číslo 7

Oznamy Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv…

Viac