Číslo 1

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia počas týždňa pred alebo po sv. omši. Ak vaši blízki pricestujú tesne pred sviatkami dohodnite spoveď telefonicky.

Betlehemské svetlo prinesieme do našej farnosti na Štedrý deň (4. adventná nedeľa). Čas spresníme.

Na sviatok Sv. rodiny v nedeľu 31. 12. – bude pri sv. omšiach pre manželov možnosť obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov nech pri sv. omši sú vedľa seba, aby si pri obnove sľubov mohli podať ruky.

Ak máte záujem o požehnanie vašich domov alebo bytov 6. januára (na „Tri krále“) nahláste sa v sakristiách kostolov do 1. januára.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov

a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

V piatok 29. 12. o 17.00 hod. pozývame všetkých kurátorov, kostolníkov a kantorov na priateľské posedenie na fare.

Odpustky na konci roka a na začiatku nového roka. Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime v posledný deň občianskeho roka, čiže 31. decembra, aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka. Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, a to v prvý deň nového roka čiže 1. januára preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.