Číslo 1

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 18. december féria
17.00 HLINNÉ + Ján, Anna Kalafa nedožitých 100 rokov
18.00 SOĽ ZBP Mária
UTOROK 19. december féria
17.00 JASTRABIE + Justína 1. výročie, + Anna
18.00 KOMÁRANY + Jozef, Margita
STREDA 20. december féria
17.00 HLINNÉ + z rod. Miklošovej, Frajkorovej
18.00 SOĽ + Eva Ocilková pohrebná
ŠTVRTOK 21. december féria
18.00 SOĽ + Peter Dopirák pohrebná
PIATOK 22. december féria
6.30 SOĽ + Juliana, Juraj Hybala
SOBOTA 23. december féria
NEDEĽA 24. december 4. adventná nedeľa B
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Babenskej
10.30 SOĽ ZBP Helena Petrová 90 rokov
8.00 JASTRABIE + František Kochan
9.15 KOMÁRANY ZBP Pavol, Emília s rodinami
Narodenie Pána, slávnosť 22.30 HLINNÉ ZBP Katarína 30 rokov
0.00 SOĽ ZBP Jana, Anna s rodinami
0.00 JASTRABIE Za farnosť
22.30 KOMÁRANY ZBP Mária Lengerová
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. december NARODENIE PÁNA, slávnosť
9.00 HLINNÉ ZBP Mária Značková 80 rokov
10.30 SOĽ za farnosť
10.30 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá Jozefa a Anny Velikých
9.00 KOMÁRANY ZBP Marián
UTOROK 26. december Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
10.30 HLINNÉ ZBP rod. Dujavová
9.00 SOĽ + kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti
9.00 JASTRABIE + Štefan, Števko Ritoch
10.30 KOMÁRANY za farnosť
STREDA 27. december Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
9.00 JASTRABIE + Michal Veliký
8.00 SOĽ + členov ružencového bratstva
ŠTVRTOK 28. december Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
9.00 KOMÁRANY + z rod. Miklošovej, Mackovej
8.00 SOĽ ZBP Lukáš Manduľák 25 rokov
PIATOK 29. december 5. deň v oktáve Narodenia Pána
9.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Krivák
8.00 SOĽ ZBP Magda Pavlová
SOBOTA 30. december 6. deň v oktáve Narodenia Pána
18.00 SOĽ + Štefan Baník
NEDEĽA 31. december Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok 
9.00 HLINNÉ ZBP Mária Košárová
10.30 SOĽ ZBP Michal, Anna
9.15 JASTRABIE ZBP Mária Velká st.
8.00 KOMÁRANY Za farnosť