Číslo 11

Oznamy

Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné dni – prosba za úrodu.

Farská púť do Lúrd a Fatimy 13.-21.9. Kalkulácia ceny: 685,– základná cena

210,– servisné poplatky = 895,– €/osoba + poistenie, ktoré nie je povinné. Poprosíme o úhradu zálohovej platby vo výške 200,– € Rozdelenie na ubytovanie do dvoj a trojlôžkových izieb. Zálohu a potrebné údaje: meno priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo cestovného dokladu, mobilný kontakt prípadne e-mailový kontakt, odovzdajte p. farárovi.

Tábor: od 21. 8. – 25. 8. PO – SIGORD. Cena 110€ (ešte sa možno bude dať upraviť.)

Farnosť Vranov-Čemerné pozýva mariánskych ctiteľov v sobotu 13. mája na modlitbové večeradlo 8,45 hod a na slávnostnú odpustovú omšu ku cti Fatimskej Panne Márii 10,00 hod.