Číslo 12

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Stredný & Veronika Vovolková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Úplné odpustky na sviatok Božieho Tela môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Božieho Tela na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu.

Príspevky na účet: Soľ: Katarína V. 10,-€. PBZ za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Svätá omša za zdravotnícky personál a dobrovoľníkov slúžiacich počas pandémie 30. 5. 2021 o 10,30 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach celebruje Mons. Bernard Bober. Online prenos telKE.

Úmysly apoštolátu modlitby na jún: Evanjelizačný  úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske. Úmysel našich biskupov: Aby Pán štedro požehnal Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami.

1. sväté prijímanie bude – po dohode s rodičmi – v našej farnosti 27. júna. Samozrejme k tomuto dátumu je ešte dlhá cesta. Chceme poprosiť všetky deti, nie len pripravujúce sa na stretnutie s Ježišom v eucharistii, ale aj všetkých Vás o zintenzívnenie modlitieb za odvrátenie koronavírusu, aby mohli deti prijať Pána Ježiša riadnym spôsobom a tešiť sa spolu so svojimi rodinami z tohto veľkého daru.