Číslo 12

Oznamy

Tábor: od 21. 8. – 25. 8. PO – SIGORD. Cena 110€ (ešte sa možno bude dať upraviť.)

Letné kántrové dni: Streda, piatok a sobota (24., 26. a 27. 5). Záväzný jeden deň. Prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Úmysly apoštolátu modlitby na jún: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.

Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.

Arcidiecézne večeradlo v Obišovciach. V sobotu 3. júna Vás pozývame na slávenie Fatimskej soboty do Obišoviec začiatok o 9.00 hod. K dispozícii bude autobus, ktorý pôjde z Vranova. Ak máte záujem prihláste sa najneskôr do nedele 28. júna.

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23 V sobotu 24. júna v Prešove na Sídlisku III – farnosť Kráľovnej pokoja sa uskutoční stretnutie miništrantov. Informácie a program na plagátoch. Ak máte záujem prihláste sa do 11. júna v sákristiách.