Číslo 12

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 22. máj féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Dvorská
UTOROK 23. máj féria
17.00 HLINNÉ + Ján Kandala
18.00 SOĽ ZBP Anna Gnapová
STREDA 24. máj féria
6.30 SOĽ + Mária, Michal Hrunený
ŠTVRTOK 25. máj féria
17.00 JASTRABIE + Jozef, Anna Ritoch
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej
PIATOK 26. máj Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
17.00 HLINNÉ + Mária Tabaková
18.00 SOĽ + Ľubomír nedožitých 75 rokov
SOBOTA 27. máj féria
18.00 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá M. Veliká
NEDEĽA 28. máj Zoslanie Ducha Svätého A
9.00 HLINNÉ ZBP Michal, Matúš s rod.
10.30 SOĽ ZBP Mária 70 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP Anna, Miroslav
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. máj Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Spoveď 15.30 17.00 HLINNÉ + Anna Janošová
Svätodušný pondelok 18.00 SOĽ ZBP Ján s rod. 70 rokov
17.00 JASTRABIE + z rod. Stahorskej, Onderkovej
18.00 KOMÁRANY + Jozef Lenger
UTOROK 30. máj féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + František, Ladislav Veliký
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Alžbeta, Štefan Bak
STREDA 31. máj féria
6.30 SOĽ ZBP ctitelia sv. Jozefa
ŠTVRTOK 1. jún Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ + Jozef, Jozef, Mária, Helena Macko
PIATOK 2. jún féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 3. jún Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Večeradlo HL 18.00 HLINNÉ ZBP Pavol s rod.
NEDEĽA 4. jún Najsvätejšej Trojice A
9.00 SOĽ + Ján Voľanský 10. výročie
10.30 JASTRABIE Odpustová slávnosť.Za farnosť
9.00 KOMÁRANY ZBP Ján, Mária 63 rokov manželstva