Číslo 13

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Mariňák & Simona Pavlová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše Komárany: 13. 6. po sv. omši.

Úplné odpustky na sviatok Božieho Tela môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Božieho Tela na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu.

Úplné odpustky na sviatok Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Srdca Ježišovho modlitby Najmilší Ježišu.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho do Hlinného 18. 6. 2023 o 10.30 hod.

TÁBOR 2023. Pozývame všetky deti na letný tábor, ktorý sa bude konať v termíne 21.08. – 25.08.2023 v Rekreačnom zariadení Zelený Breh, Kokošovce – Sigord. Cena je 110 €. Vyplnenú záväznú prihlášku a vyhlásenie o ochrane osobných údajov je potrebné odovzdať do 02.07. Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07. Peniaze, prosím, vložte do obálky a označte slovom TÁBOR a MENOM DIEŤAŤA. Tlačivá a obálku s peniazmi odovzdávajte p. farárovi.

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23 V sobotu 24. júna v Prešove na Sídlisku III – farnosť Kráľovnej pokoja sa uskutoční stretnutie miništrantov. Informácie a program na plagátoch. Ak máte záujem prihláste sa do 11. júna v sákristiách.