Číslo 13

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. jún Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
UTOROK 6. jún féria
17.00 HLINNÉ ZBP Pavol s rod.
18.00 SOĽ + Helena Virbová
STREDA 7. jún féria
6.30 SOĽ + z rod. Draveckej, Dragulovej, Demčákovej
16.30 KOMÁRANY Slúži Róbert Lapko
ŠTVRTOK 8. jún Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ + z rod. Mitaľovej, Čarnej
18.30 SOĽ ZBP Martin Kopko 40 rokov
17.00 JASTRABIE + Štefan Ritoch
18.15 KOMÁRANY Za farnosť
PIATOK 9. jún féria
18.00 SOĽ + Helena, Michal Ferenc
SOBOTA 10. jún féria
18.00 SOĽ ZBP vnúčatá z rod. Magdy Pavlovej
NEDEĽA 11. jún 10. nedeľa v Cezročnom období A
9.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Viktória Iľková 20 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Tomáš, Tamarka
9.15 KOMÁRANY ZBP Helena Kakutová 80 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 12. jún féria
17.00 HLINNÉ + Ján Soták
18.00 SOĽ + Štefan Gnap
UTOROK 13. jún Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
17.00 JASTRABIE + Jozef, Andrej
18.00 KOMÁRANY + Mária Lapková
STREDA 14. jún féria
18.00 SOĽ + z rod. Kačenák, Tarkanič
ŠTVRTOK 15. jún féria
6.30 SOĽ ZBP Jozef, Monika
PIATOK 16. jún Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
18.30 HLINNÉ + Juraj Glod
15.00 SOĽ sobáš
17.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.15 JASTRABIE + Michal, Pavol a rodičia Veliký
17.00 KOMÁRANY ZBP vnúčatá z rod. Hudackej, Fedorčákovej
SOBOTA 17. jún Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spom.
7.30 SOĽ
NEDEĽA 18. jún 11. nedeľa v Cezročnom období A  Deň otcov
Zbierka na kostol 9.00 SOĽ ZBP Mária, Peter s rod.
10.30 HLINNÉ Odpustová slávnosť, Za farnosť
9.15 JASTRABIE ZBP pre deti a vnúčatá
8.00 KOMÁRANY ZBP Zuzana, Jaroslav a súrodenci