Číslo 14

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Pavol Jenčko & Daniela Susečková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

MIKE 2024 – STRETNUTIE MINIŠTRAN- TOV KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Uskutoční sa v sobotu 22.6.2024 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III.

Info na plagátoch. Prihláste sa telefonicky u p. farára alebo p. kaplána.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a Domček – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny, rodinné či farské spoločenstvá s kňazmi na Púť rodín, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. júna 2024 vo Vysokej nad Uhom. Program začína o 10:00 svätou omšou, po nej pokračuje program pre rodiny. Téma púte “Stolujeme – spolu jeme” je inšpirovaná biblickým veršom “A keď s nimi stoloval…” (Sk 1, 14). Zámerom organizátorov je upriamiť pozornosť rodín cez vybranú tému na najdôležitejšie prostredie rodiny – domov, v ktorom prítomnosť Krista mení obyčajné na neobyčajné rovnako, ako premieňa obyčajný chlieb pri liturgickom stole na svoje telo. Púť môže byť pre rodiny príležitosťou zastaviť sa, vidieť svoju obyčajnú každodennosť z inej perspektívy, inšpirovať sa, odkryť čosi z tajomstva Eucharistie a nanovo pozvať Darcu darov do svojho rodinného prostredia, aby v ňom mohol premieňať to, čo je potrebné. Prihlasovanie:

www.rodinake.sk, domcek.org

20. výročie zriadenia farnosti v Čaklove 30. júna 10.30 sv. omšu bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku. Pozvánka na nástenkách v kostoloch.

Pozývame Vás na Bodku za školským rokom, ktorá sa uskutoční na farskom dvore v nedeľu 30. júna od 16.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Fatimské večeradlo – júl Obišovce. Vranovský dekanát je organizátorom júlovej fatimskej soboty 7. 7. v Obišovciach. Ak máte záujem prihláste sa v sakristiách kostolov do 23. júna.

Tábor: Pozývame deti vo veku 6 až 14 rokov na letný tábor, ktorý sa bude konať v termíne 04.08. – 09.08.2024 (t.j. nedeľa až piatok) v priestoroch zrekonštruovanej Floriho chaty v okrese Bardejov. Chata ponúka viacero športových ihrísk, bazén. Cena je 180 €. Vyplnenú záväznú prihlášku a poplatok je potrebné odovzdať kňazom najneskôr do 30.06.2024.