Číslo 14

14 Oznamy

1. svätá spoveď a 1. sv. prijímanie:

V sobotu 26. 6. vo farskom kostole v Soli deti z našej farnosti pristúpia prvý krát k sviatosti zmierenia  a v nedeľu 27. 6. o 10.30 k 1. svätému prijímaniu. Myslime na nich a ich rodiny vo svojich modlitbách.

Slovenské NAVALIS – Slávnosti sv. Jána Nepomuckého patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody. Zátoka Domaša-Dobrá sobota 26. 6. začiatok o 19.00 Mons. Bernard Bober odslúži sv. omšu. Požehnanie lodí a ľudí od vody, Lúčnica, Orchester a zbor

Úmysly apoštolátu modlitby na júl: Všeobecný úmysel: Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti. Úmysel našich biskupov: Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej našej spoločnosti.

Úplné odpustky na slávnosť apoštolov Petra a Pavla: 1. Veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. 2. Veriaci, ktorý od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ (Vranov nad Topľou a iné) a tam sa zbožne pomodlí Otče nášVerím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Biskupi na KBS vyjadrili aj poďakovanie zdravotníkom. Šírenie ochorenia covid-19 spôsobilo veľkú záťaž pre celú spoločnosť.  V náročných okolnostiach sa viac prejavili naše dobré aj zlé vlastnosti. Keď sa z krízy snažíme zobrať poučenie, treba začať poďakovaním za to, čo bolo a stále zostáva obdivuhodné: starostlivosť a obetavosť množstva zdravotníckych pracovníkov.

Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie a životy nás všetkých. Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s nemocami, ale aj s ľudskými slabosťami: s egoizmom či tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné problémy. Dobrovoľnícka služba našich kňazov v nemocniciach nám umožnila bližšie spoznať námahu lekárov a sestier i zdravotníckych pracovníkov, a nadobudnúť k ich práci ešte väčšiu úctu.

Duchovní nám vydali svedectvo o náročnosti tejto práce, ktorá zostáva ťažkou aj s klesajúcim počtom chorých na covid. Zdravotníkom preto v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadrujeme vďaku a úctu za príklad, ktorý poskytli v ťažkých časoch, aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú.

Drahí lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých: nech Vás dobrotivý Pán odmení za Vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za Vašu lásku a obetavosť. Vyprosujeme Vám Božie požehnanie a znovu pripomíname všetkým veriacim, aby sa za Vás modlili i každému človeku, aby si Vašu prácu vážil.