Číslo 14

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. jún Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka
18.00 SOĽ ZBP rod. Peržeľovej, Musilovej
UTOROK 22. jún féria
17.30 HLINNÉ + Anna Urbanová
STREDA 23. jún féria
6.30 SOĽ ZBP pre Jánov z rodiny
ŠTVRTOK 24. jún Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18.00 SOĽ ZBP Ján Tirpák s rod.
17.00 JASTRABIE + Ján, Mária, Michal, Júlia Kochan
18.00 KOMÁRANY + Ján Ferko
PIATOK 25. jún féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ ZBP Patrik 25 rokov
18.00 SOĽ ZBP Ján, Ján
SOBOTA 26. jún féria
18.00 SOĽ + František Višňovský
NEDEĽA 27. jún 13. nedeľa v cezročnom období B
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca 9.00 HLINNÉ ZBP Peter Jurov s rod.
10.30 SOĽ 1. sv. prijímanie
9.15 JASTRABIE + Dominik Stahorský
8.00 KOMÁRANY ZBP Branislav Kmec s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. jún Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
UTOROK 29. jún Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Prikázaný sviatok

Poďakovanie na konci šk. roka

17.00 HLINNÉ ZBP rod. Košarovej
18.00 SOĽ ZBP Pavol s rod.
17.00 JASTRABIE ZBP rod. Bačišinovej
18.00 KOMÁRANY ZBP Pavol, Emília
STREDA 30. jún féria
6.30 SOĽ + Anna, Michal Soták
ŠTVRTOK 1. júl féria
Spoveď 16.30 18.00 JASTRABIE + Michal Veliký
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
PIATOK 2. júl Návšteva prebl. Panny Márie, sviatok 8.30 spoveď chorí
17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
17.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
18.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 3. júl Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Večeradlo SOĽ 18.00 SOĽ + Milan Pačuta, Ján Dargaj
NEDEĽA 4. júl 14. nedeľa v cezročnom období B
8.00 HLINNÉ ZBP rod. Krivákovej, Kandalovej
9.30 SOĽ ZBP Ľudmila 60 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Vladimír s rod.
9.15 KOMÁRANY ZBP Šimon