Číslo 16

Oznamy

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Mitáč & Barbora Mitáčová rod. Dunková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Púť Lurdy – Fatima. Tých, ktorí sa prihlásili na púť a zaplatili zálohu, prosíme o doplatenie celej sumy (485€) + poistenie (27 alebo 36€) najneskôr do 25. 7. p. farárovi. 210 € budeme platiť na mieste sprievodcovi.

Čísla účtov:

Hlinné SK25 0900 0000 0052 0026 2964,

Jastrabie SK81 0900 0000 0005 6015 8316

Komárany SK43 0900 0000 0051 1450 0284

Keďže v dnešnej dobe je pre niektorých z vás jednoduchšie prispieť na potreby kostola priamo na účet (napr. natavením trvalého príkazu) uvádzame jednotlivé čísla účtov filiálok. Číslo účtu Soľ je v hlavičke infolistu.

V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí  uskutoční celonárodný pochod  Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk

Keďže rekonštrukci bytu kaplána firma pravdepodobne ukončí v piatok 21. 7. v sobotu prosíme ženy o pomoc s upratovaním fary. Potrebné je doniesť si pomôcky na upratovanie. Čistiace prostriedky zabezpečíme.