Číslo 17

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miroslav Mayer & Michaela Dydňanská

Maroš Peterčák & Eva Miklošová

Ján Matta & Slavomíra Hrehová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Naliehavá výzva: Hľadáme zdravotníka – zdravotníčku do detského tábora od 21. – 25. augusta. Ak by ste boli ochotní kontaktujte p. farára alebo p. kaplána. Vopred veľká vďaka.

V stredu 9. 8. vás pozývame na výlet na Šarišský hrad. Ak máte záujem prihláste sa u p. farára do soboty 5. 8. Bližšie info o odchode a doprave upresníme v nedeľu 6. 8.

V nedeľu 8. októbra 2023 o 15.00 v košickej katedrále si manželské páry pripomenú svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Ak máte v tomto roku jubileum a chcete sa zúčastniť spoločnej sv. omše prihláste sa na farskom úrade, aby sme potom všetkých za farnosť nahlásili na ABÚ v Košiciach.

Rómska púť do Gaboltova nedeľa 6. augusta 2023, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.

Púť mužov do Gaboltova nedeľa 20. augusta 2023, sv. omša 16.00 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.

Obišovce – celodiecézna púť sobota 30. septembra 2023, sv. omša 15.30 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup nedeľa 1. októbra 2023, sv. omša 10.15 – Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

V sobotu 2. septembra 2023 budú v Obišovciach celodiecézne rekolekcie, pri ktorých otec arcibiskup požehná nový vonkajší oltár. Program: 9:00 modlitba ruženca, 10.00 sv. omša

Čísla účtov:

Hlinné SK25 0900 0000 0052 0026 2964,

Jastrabie SK81 0900 0000 0005 6015 8316

Komárany SK43 0900 0000 0051 1450 0284

Keďže v dnešnej dobe je pre niektorých z vás jednoduchšie prispieť na potreby kostola priamo na účet (napr. natavením trvalého príkazu) uvádzame jednotlivé čísla účtov filiálok. Číslo účtu Soľ je v hlavičke infolistu.

Úmysly apoštolátu modlitby na august: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.