Číslo 17

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 31. júl Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Spoveď od 17.00 18.30 SOĽ ZBP Daniel, Danielko
UTOROK 1. august Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
Spoveď od 17.30 18.30 JASTRABIE + Anna Kandalová
Spoveď od 16.30 18.30 KOMÁRANY + z rod. Hruškovej, Olachovej, Fuňakovej
STREDA 2. august féria Porciunkula
Spoveď od 17.00 18.30 HLINNÉ + Vladimír Keresteš pohrebná
18.30 SOĽ ZBP Anna, Marta, Anna, Františka
ŠTVRTOK 3. august féria
Spoveď od 17.00 18.30 SOĽ + Jozef Višňovský nedožitých 80 rokov
PIATOK 4. august Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spom. 8.30 spoveď chorí
16.30

16.15

Adorácia

16.15

16.30

17.30 HLINNÉ + Martin Kandala diakon
18.30 SOĽ Za ruženčiarov
18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 5. august féria
Večeradlo KO 18.30 SOĽ Za 1. príjímajúce deti
NEDEĽA 6. august PREMENENIE PÁNA, sviatok
8.00 HLINNÉ ZBP Róbert Baran
9.30 SOĽ ZBP Renáta Iľková 50 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Jozef Kopko
9.15 KOMÁRANY ZBP Anna, Michal
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. august féria
18.30 SOĽ ZBP pre deti a vnúčatá Emílie
UTOROK 8. august Sv. Dominika, kňaza, spomienka
17.45 HLINNÉ + Ján Keller pohrebná
18.30 SOĽ ZBP Anna, Marián, Nina
STREDA 9. august Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč., patrónky Euró
6.30 SOĽ + Ján, Margita
ŠTVRTOK 10. august Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
18.30 JASTRABIE + z rod. Veliký, Stredný, Kalafa
17.45 KOMÁRANY + Anna, Jozef, Štefan Kostura
PIATOK 11. august Sv. Kláry, panny, spomienka
17.45 HLINNÉ + Anna, Jozef, Ján Kováč
18.30 SOĽ ZBP Zuzana
SOBOTA 12. august féria
14.00 SOĽ Sobáš
14.45 SOĽ Sobáš
15.30 HLINNÉ Sobáš
18.30 SOĽ + Štefan, Peter, Mária
NEDEĽA 13. august 19. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP rod. Žipajovej
9.30 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Tirpák, Lechvár
9.15 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP vnúčatá z rod. Mihalčin, Lackovič