Číslo 19

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
18.00 SOĽ + Mária, Michal, Helena, Rudolf
UTOROK 10. november Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 HLINNÉ + Jozef Kováč
18.00 SOĽ + z rod. Šopiak, Koľbik, Keľar, + Michal
STREDA 11. november Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18.00 SOĽ + z rod. Hrunený, Voľanský, Kovaľ
ŠTVRTOK 12. november Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17.00 JASTRABIE + Mária, Jozef Džuka
18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
PIATOK 13. november féria
17.00 HLINNÉ + Štefan, Anna Kandala
18.00 SOĽ + Mária Gnapová
SOBOTA 14. november féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ + Ján Kandala
18.00 SOĽ 25 rokov spoločenstva Modlitby matiek
NEDEĽA 15. november 33. nedeľa v cezročnom období A
Svetový deň chudobných 9.00 HLINNÉ ZBP Ján, Ján Keľar
10.30 SOĽ ZBP Ján, Renáta
9.15 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP brat Ján, Mária
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 2. november Spomienka na všetkých verných zosnulých
18.00 SOĽ
UTOROK 3. november féria
17.00 HLINNÉ
18.00 SOĽ
STREDA 4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18.00 SOĽ + Helena nedožitých 100 rokov
ŠTVRTOK 5. november féria
17.00 KOMÁRANY + Ján, Anna, Mikuláš, Vladislav
18.00 JASTRABIE + Mária, Andrej
PIATOK 6. november féria
17.00 HLINNÉ + Štefan Hardoň 1. výročie
18.00 SOĽ + z rod. Soták, Ivan, Barna
SOBOTA 7. november féria
Z nedele 17.00 JASTRABIE ZBP Vladimír Tirpák, Matúš Tirpák s rod.
18.00 KOMÁRANY ZBP Marek, Mária s rod.
NEDEĽA 8. november 32. nedeľa v cezročnom období A
9.00 HLINNÉ ZBP Marek 30 rokov
10.30 SOĽ ZBP rod. Pavlinovej