Číslo 20

Oznamy

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele.

Spoveď chorí – prvopiatkoví v piatok 20. 11. dopoludnia po domoch. Ak nechcete aby sme prišli (napr. obava z nakazenia, či povinná karanténa), dajte nám vedieť telefonicky.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše Jastrabie 26. 11. po sv. omši.

Slávnosť Krista Kráľa – Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za úplných podmienok úplné odpustky.

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Týždeň Cirkvi pre mladých od 16. do 22.11.  Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach(ACM) v spolupráci s ďalšími pripravili online program na tento týždeň.

Mladí, ale aj všetci veriaci, sledovať online cez facebook ACMko, UPC alebo Domček. Zároveň bude prebiehať aj celotýždňová modlitbová reťaz mladých za mladých, na ktorú sa môžu mladí a všetci veriaci online prihlasovať na http://premladez.sk/tcm/

Celoslovenská modlitbová reťaz KBS Čas pohnúť časom, ktorá bude v utorok 17.11. od 16:00 do 22:00 v MC online. Info na našej stránke www.premladez.sk  ACMko

Aktuálne informácie k uvoľneniu opatrení od pondelka 16. novembra 2020.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich. Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná. S požehnaním + Mons. Bernard Bober, arcibiskup