Číslo 2

Oznamy pre 2. číslo infolistu.

Reforma ružencových bratstiev po obnove: Komárany, Jastrabie, Soľ začiatok 18. 1., Hlinné 19. 1. 2020

Prihlášky sa zbierajú v jednotlivých kostoloch do vopred pripravenej krabice do 21. 2. 2020. Otvorenie krabice s prihláškami 22.2. sčítanie prevedú osoby určené promótorom RB.

Vyvesenie zoznamu ruží 23. – 29. 2.

Voľby + prvé stretnutie 1. 3. 2020.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára sme pozvaní modliť sa za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel zvlášť pri osobných modlitbách.

Úmysly apoštolátu modlitby na február: Všeobecný  úmysel: Aby  bol  vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí  padli  do rúk  obchodníkov  s ľuďmi.

Úmysel našich biskupov: Aby  nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich ťažkostí.

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta 2020 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych. webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov. Viac info na plagáte.