Číslo 2

Koledovanie detí v kostoloch pre misie: Komárany – 700,-

Jastrabie – 336.2,-

Soľ – 699.4,-

Hlinné – 935,- Spolu 2670.6,-€.

PBZ Všetkým deťom, tým čo ich pripravovali aj Vám čo ste prispeli.

Úmysly apoštolátu modlitby na január: Všeobecný: Za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži. Úmysel KBS: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.

Štatistika za rok 2022:

Krsty: chlapci dievčatá spolu

Hlinné 1 2 3

Jastrabie 1 1 2

Komárany 2 1 3

Rudlov 0 2 2

Soľ 10 11 21

Spolu 14 17 31

Pohreby: muži ženy spolu

Komárany 3 2 5

Jastrabie 1 0 1

Soľ 9 4 13

Spolu 13 6 19

Sobáše:

Hlinné 5

Soľ 4

Spolu 9

Birmovanci

Hlinné 3 3 6

Komárany 2 2 4

Jastrabie 0 1 1

Rudlov 1 0 1

Iné 1 0 1

Soľ 3 4 7

Spolu 10 10 20

Vyslovujeme veľkú vďaku za spoluprácu všetkým, ktorí sa počas celého roka podieľali na živote našej farnosti. Nech Vám náš milostivý Pán hojne odmení Vašu námahu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám preukázali akékoľvek dobrodenie za našu službu vo farnosti. Vaši kňazi.

Výzva pre mladých, ktorí uvažujú uzavrieť manželstvo. Odporúčame Vám absolvovať prípravu na manželstvo tzv. školu snúbencov už počas spoločného chodenia, ako prípravu na spoločný život. Informácie o kurzoch nájdete na internete, na stránkach centier pre rodinu, alebo diecéznych stránkach. Viac info aj na fare.