Číslo 21

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 26. september féria
18.00 SOĽ + Anna, Ondrej Majerčík
UTOROK 27. september Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP Michal, Mária
18.00 SOĽ + z rod. Kizmanovej
STREDA 28. september féria
Spoveď 16.30 18.00 KOMÁRANY výročie posv. chrámu + Ľubomír, Otto
ŠTVRTOK 29. september Sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Verona
17.00 JASTRABIE + Ladislav Veliký
18.00 KOMÁRANY ZBP Michal, Michal Hudacký
PIATOK 30. september Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
17.00 HLINNÉ + Michal, Júlia, Martin diakon, Michal
18.00 SOĽ + Ján Zelinka
SOBOTA 1. október Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Večeradlo S 18.00 SOĽ + Tomáš, Ján
NEDEĽA 2. október 27. nedeľa v cezročnom období C
8.00 HLINNÉ ZBP Michal, Matúš s rodinou
9.15 SOĽ ZBP Jana 60 rokov
9.00 JASTRABIE + Michal, Anna Dzivák
10.30 KOMÁRANY Odpust. slávnosť – ZBP Ema Hakošová 20 rok.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. október féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Michal Kandala 1. výročie
18.00 SOĽ + František Višňovský
UTOROK 4. október Sv. Františka Assiského, spomienka
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Anna, Juraj Kopko
Spoveď 17.30 18.00 KOMÁRANY + Vladimír Pastirčák
STREDA 5. október Výročie posviacky farského chrámu, slávnosť
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ Za farnosť
ŠTVRTOK 6. október féria
6.30 SOĽ + Ján
PIATOK 7. október Ružencovej Panny Márie, spomienka 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 8. október féria
18.00 SOĽ + Jozef Soták, Ján Ivan
NEDEĽA 9. október 28. nedeľa v cezročnom období C
9.00 HLINNÉ ZBP Ladislav Palpaš
10.30 SOĽ ZBP Mária, Vlado s rod.
8.00 KOMÁRANY Za farnosť
9.15 JASTRABIE + Ján, Helena, František Veliký