Číslo 22

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 9. október féria
18.00 SOĽ ZBP Renáta, Ján 30 rokov manželstva
UTOROK 10. október féria
17.15 HLINNÉ + Ján Kandala
18.00 SOĽ + Agnesa, Juraj Ranič
STREDA 11. október féria
6.30 SOĽ Vlastný úmysel
ŠTVRTOK 12. október féria
17.15 JASTRABIE + Jozef Bartko 1. výročie
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej
PIATOK 13. október féria
17.15 HLINNÉ + Ondrej, Anna, Ján, Štefan
18.00 SOĽ + Mária, Štefan Demčák
SOBOTA 14. október féria
15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
18.00 SOĽ + z rod. Pavlovej, Čverčkovej
NEDEĽA 15. október 28. nedeľa v Cezročnom období A
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Anna Mackaničová 60 rokov
10.30 SOĽ ZBP Terézia, Štefan
8.00 JASTRABIE + Justína
9.15 KOMÁRANY ZBP Darina Hrušková 70 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 16. október féria
18.00 SOĽ + Alžbeta, Jozef, Alžbeta
UTOROK 17. október Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.
17.15 HLINNÉ + Anna Sotáková
18.00 SOĽ + Ján, Mária, Juraj, Mária
STREDA 18. október Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Lukáš, Ondrík, Anchel
ŠTVRTOK 19. október féria
18.00 JASTRABIE + Štefan, Helena, Martin diakon
17.15 KOMÁRANY + Jozef Lenger 1. výročie
PIATOK 20. október féria
17.15 HLINNÉ + Jozef, Mária, Milena
18.00 SOĽ + Mária, Anna, Michal Petro
SOBOTA 21. október féria
18.00 SOĽ ZBP novomanželia Matúš, Adriana Kokindovci
NEDEĽA 22. október 29. nedeľa v Cezročnom období A – misijná nedeľa
Zbierka na misie 8.00 SOĽ ZBP Miroslav Šopiak 75 rokov
9.15 HLINNÉ ZBP Peter Žipaj 55 rokov
10.30 SOĽ Sv. omša pre deti – Vlastný úmysel
9.15 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY Poďak. za uzdravenie dDSv pre Alexandru