Číslo 22

Oznamy pre 22. číslo infolistu.

Oznamy

Milión detí sa modlí ruženec. 18. októbra o 18.00 pozývame všetky deti našej farnosti modliť sa ruženec v našich kostoloch. Viac info. na letákoch alebo na internete.

Misijná nedeľa – Posiela nás Ježiš

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 18.00 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.30 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 18.00. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.