Číslo 25

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. 12. po sv. omši v Soli. (cca 11.15)

Na slávnosť Krista Kráľa 26. 11. Vás pozývame do farského kostola sv. Mikuláša v Soli sv. omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Vsdp. Slavomír Bakoň, farár – dekan zo Sniny.

Veriaci, ktorý sa na slávnosť Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia (modlitba zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V ostatných prípadoch možno získať čiastočné odpustky. Je potrebné dodržať obvyklé podmienky: sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom); sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva); treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Od 5. novembra máme znova k dispozícii ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Každú nedeľu pozývame od 17.45 do 18.45 deti, mládež, rodičov i starých rodičov.

Týždeň Cirkvi pre mládež: Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v spolupráci s Farnosťou sv. Egídia a Spoločenstvom saleziánov v Bardejove pozýva na Arcidiecézne stretnutie mládeže –v sobotu 25.11.2023 v Bardejove. Program ADSM: 8:30 – 10:15 – registrácia mladých pri Bazilike sv. Egídia,      9:30 – 10:15 – sprievodný program saleziánov na Radničnom námestí,      10:30 – slávnostná sv. omša s Mons. Markom Forgáčom, košickým pomocným biskupom, 12:00 – obed na Cirkevnej spojenej škole, 12:45 – 13:45 – workshopy v centre mesta a v Mestskej športovej hale Mier, 14:00 – program v Mestskej športovej hale Mier, 16:00 – ukončenie ADSM a návrat domov. Ak máte záujem zúčastniť sa stretnutia prihláste sa v sakristiách kostolov. Info na plagátoch.

Prosíme tých (deti a mládež), ktorí sa chcú zúčastniť koledovania počas Vianoc, aby sa do budúcej nedele 26. 11. prihlásili v sakristiách kostolov. (Deti so súhlasom rodičov.) Prosíme aj dobrovoľníkov z radov rodičov, ochotných v jednotlivých dedinách pomôcť s prípravou a nácvikmi.

Úmysly apoštolátu modlitby december: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.