Číslo 25

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. november Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
18.00 SOĽ ZBP Matej, Jakub
UTOROK 21. november Obetovanie Panny Márie, spomienka
17.00 HLINNÉ + Anna Urbanová
18.00 SOĽ + Andrej, Jozef
STREDA 22. november Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
6.30 SOĽ + z rod. Kačenákovej, Tarkaničovej
ŠTVRTOK 23. november féria
17.00 JASTRABIE + Anna, Ján Ivanič
18.00 KOMÁRANY + Martin
PIATOK 24. november Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč., muč. spomienka
17.00 HLINNÉ + Helena Kalafová
18.00 SOĽ ZBP Michaela
SOBOTA 25. november féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Pavlovej, Trelovej
NEDEĽA 26. november 34. nedeľa v Cezročnom období A – Krista Kráľa  
38. svetový deň mládeže 9.00 HLINNÉ Za pokoj v rodinách
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Anna Veliká 65 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Milena
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. november féria
spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + z rod. Palpašovej, Kupcovej
18.00 SOĽ + Jozef Maťašovský
UTOROK 28. november féria
spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Juraj Medvec
spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + z rod. Lukáčovej, Kosturovej
STREDA 29. november féria
6.30 SOĽ + Juraj, Alžbeta, Michal, Anna
ŠTVRTOK 30. november Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Andrej Galdun kňaz
PIATOK 1. december féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ + Jozef Kopčák
18.00 SOĽ za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 2. december féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Onderkovej, Kopčákovej, Polanskej
NEDEĽA 3. december 1. adventná nedeľa B
Zbierka na charitu 9.00 HLINNÉ ZBP detia vnúčatá z rod. Krivákovej
10.30 SOĽ ZBP rod. Voľanskej, Kamenickej
9.15 JASTRABIE ZBP Adela
8.00 KOMÁRANY ZBP rod. Hakošovej