Číslo 26

Oznamy

Od 7. do 15. 12. (okrem slávností a nedieľ) budú v našej farnosti rorátne sv. omše. Pozývame na nich celé rodiny. Skorý ranný čas obetujme ako čas prípravy v našich rodinách na Vianočné sviatky.

Zimné kántrové dni: streda, piatok a sobota (13., 15. a 16. 12.) Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Spovedanie pred Vianocami:

Hlinné: pondelok 11. 12. od 16,00

Jastrabie: utorok 12.12. od 17,00

Komárany: utorok 12.12. od 16,00

Soľ: sobota 16. 12. od 16,00 hod.

Prosíme Vás, aby ste sa už doma dobre pripravili na prijatie sv. zmierenia.

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami.

Spovedanie chorých pred Vianocami (okrem prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 17. 12. v sakristiách kostolov. Spovedať budeme v pondelok 18. 12. dopoludnia.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov

a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Pozývame Vás na farskú odpustovú slávnosť ku cti sv. Mikuláša, patróna kostola i farnosti v Soli dňa 10. 12. 2023 o 10,30 hod. Sv. omšu bude celebrovať vdp. Jozef Nemašik, farský vikár.