Číslo 26

V piatok 9. 12. pozývame deti, mládež a rodičov na adventný večer (modlitba, pozeranie rozprávky, hranie spoločenských hier a iné. Začiatok o 17.00 hod. na fare.

V od 5. do 16. 12. (okrem slávností a nedieľ) budú v našej farnosti rorátne sv. omše. Pozývame na nich celé rodiny. Skorý ranný čas obetujme ako čas prípravy v našich rodinách na Vianočné sviatky.

Zimné kántrové dni: streda, piatok a sobota (7., 9. a 10. 12.) Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Spovedanie pred Vianocami:

Soľ: sobota 17. 12. od 16,00 h

Hlinné: pondelok 19. 12. od 16,30

Jastrabie: utorok 20.12. od 17,00

Komárany: utorok 20.12. od 16,00

Prosíme Vás, aby ste sa už doma dobre pripravili na prijatie sv. zmierenia.

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami.

Spovedanie chorých pred Vianocami (okrem prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 18. 12. v sakristiách kostolov. Spovedať budeme v pondelok 19. 12. dopoludnia.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober pozýva v advente veriacich k bdeniu, očakávaniu a modlitbe za dar, ktorý príde na Vianoce. Za dar Ježiša Krista.

„Bdejme a modlime sa. Zomknime sa jeden okolo druhého. Advent je čas prípravy na narodenie Krista. Venujme viac času tomu, ktorého očakávame. Nebuďme zaujatí len samými sebou, ale zdvihnime náš zrak k Pánovi. On opäť prichádza, aby nás spasil. Aby bol súčasťou nášho života. Čakajme ho s radosťou v srdci. Nenechajme si ju vziať zhonom a povrchnosťou,“ uviedol pre Tlačovú kanceláriu KBS.

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť sv. Mikuláša, patróna farského kostola i farnosti v Soli dňa 11. 12. 2022 o 10,30 hod. Hlavným celebrantom bude František Voľanský, farár v Ľuboticiach.