Číslo 25

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. november Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spom.
18.00 SOĽ ZBP Marta Kokindová
UTOROK 22. november Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
18.00 HLINNÉ + Michal, Júlia, Michal, Štefan, Mária
STREDA 23. november féria
18.00 SOĽ ZBP Michaela
ŠTVRTOK 24. november Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč. muč., spomienka
18.00 JASTRABIE + Jozef, Martin
17.00 KOMÁRANY + Mária Fedorová (ruž.)
PIATOK 25. november féria
17.00 HLINNÉ + z rod. Kandala, Hardoň, Molčan, + Alenka
18.00 SOĽ + Valéria Merčáková 1. výročie
SOBOTA 26. november féria
18.00 SOĽ ZBP Anna, Marián, Nina
NEDEĽA 27. november 1. adventná nedeľa A
Zbierka na charitu 8.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Martin Pavlo 50 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Helena Šromovská
9.15 KOMÁRANY + Mária Lapková
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. november féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Mária, Anna, Štefan Jurov
18.00 SOĽ + Štefan, Anna Slivka
UTOROK 29. november féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Anna, Juraj Kopko
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Štefan Kakuta
STREDA 30. november Sv. Ondreja, apoštola, patróna arcidiecézy, sviatok
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Jozef nedož. 70 rokov, + Rudolf, Dušan
ŠTVRTOK 1. december féria
18.00 SOĽ + Andrej Galdun kňaz
PIATOK 2. december féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 3. december Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Večeradlo JA 18.00 JASTRABIE + z rod. Velikej, Oreničovej
NEDEĽA 4. december 2. adventná nedeľa A
8.00 HLINNÉ ZBP rod. Značkovej
8.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Lechvár, Tirpák
9.30 KOMÁRANY ZBP Róbert Lapko kňaz 50 rokov