Číslo 25

V stredu 23. 11. po sv. omši pozývame všetkých kurátorov, kostolníkov a kantorov na priateľské posedenie na fare.

V sobotu 26. 11. od 15,00 hod. pozývame deti, mládež a rodičov na faru – program výroba adventných vencov. (Priniesť si môžete napr.: čečinu alebo iné zelené vetvičky, špagát, ozdôbky, oriešky, šišky, sviečky, napichovačky na sviečky, polystyrénový kruh a iné ľubovoľné ozdoby.)

Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach na 1. adventnú nedeľu. Prosíme, aby ste ich položili pred oltár.

Duchovný otec Matúš Bašista a veriaci farnosti Slivník, Vám ponúkajú vianočné oblátky. Ich zakúpením prispejete na potreby ich farnosti. Doručené nám budú v najbližších dňoch.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 22.novembra 2022 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove. Téma: „Nestratiť svoju dôstojnosť.“ Stretnutie povedie o. Jozef Novický – farnosť Povýšenia Sätého Kríža Prešov – Sekčov.

Farnosť Pavlovce nad Uhom a PC Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Vás 26. 11. pozývajú do rodiska bl. Anny Kolesárovej na pútnickú sobotu. Začiatk o 15:00 hod. vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Potom možnosť navštíviť Pastoračné centrum, uctiť si relikviu bl. Anny a pristúpiť k sviatosti zmierenia. Program bude pokračovať Večeradlom o 17:00 a svätou omšou, celebrant dp. Anton Matina, dekan Sobrance. Na záver sviečkový sprievod ku hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej.

V nedeľu 4. decembra oslávi rodák z našej farnosti kňaz prof. Róbert Lapko svoje životné jubileum. Pri svätej omši o 9.30 hod. v Komáranoch chce ďakovať Bohu za dar života. Hlavným celebrantom sv. omše pri tejto príležitosti bude vladyka SEODr. Mons. Milan Lach, SJ slovenský gréckokatolícky biskup eparchie Parma v štáte Ohio  v USA. Všetkých Vás na túto slávnosť srdečne pozývame.