Číslo 24

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. november féria
18.00 SOĽ + z rod. Kopkovej, Bubnárovej, Voľanskej
UTOROK 8. november féria
17.00 HLINNÉ + Helena Ivaničová
18.00 SOĽ + z rod. Pavlovej, Čverčkovej
STREDA 9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
6.30 SOĽ + starých rodičov Rybarčák, Červienka
ŠTVRTOK 10. november Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 JASTRABIE + Jozef Bartko pohrebná
17.00 KOMÁRANY + Jozef Ihnát
PIATOK 11. november Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
17.00 HLINNÉ + Jozef, Júlia, Ján, Marta, Jakub
18.00 SOĽ ZBP Jana, Janka
SOBOTA 12. november Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
18.00 SOĽ + Anna, Michal, Jozef Tirpák
NEDEĽA 13. november 33. nedeľa v cezročnom období C
Dobročinná zbierka sv. Alžbeta 9.00 HLINNÉ ZBP Mária, Michal Pižont 60 rokov manželstva
10.30 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Jozef, Pavol kňazi
9.15 KOMÁRANY ZBP rod. Fečková
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 14. november féria
18.00 SOĽ + Vojtech, Mária, Michal Hlad
UTOROK 15. november féria Deň farskej poklony
Adorácia podľa rozpisu 17.00 HLINNÉ + Milena Palpašová
18.00 SOĽ ZBP kňazi z farnosti a pôsobiaci vo farnosti
17.00 JASTRABIE + Mária Džuková
18.00 KOMÁRANY + Jozef, František, Mária, Michal Ivan
STREDA 16. november féria
6.30 SOĽ + Jánov z rodiny
ŠTVRTOK 17. november Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Zdeno Kroka 60 rokov
PIATOK 18. november féria
17.00 HLINNÉ + Juraj Glod
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Ladislav
SOBOTA 19. november féria
18.00 SOĽ ZBP Anna, Štefan
NEDEĽA 20. november 34. nedeľa v cezročnom období C – Krista Kráľa
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Anna Ivanová
10.30 SOĽ Za farnosť
9.15 JASTRABIE ZBP Anna, deti a vnúčatá
8.00 KOMÁRANY ZBP Peter s rod.