Číslo 3

Rozpis omší v období 3.febuára – 16.februára.

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

10. február Sv. Školastiky, panny, spomienka

 

18.00

SOĽ

ZBP Anna, Ján Voľanský

UTOROK

11. február Prebl. Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka

Svetový deň chorých

17.00

HLINNÉ

+ Anna, Jozef Krivák

18.00

SOĽ

ZBP Mária Pavlová

STREDA

12. február féria

 

6.30

SOĽ

Za kňazské a rehoľné povolania

ŠTVRTOK

13. február féria

 

18.00

JASTRABIE

+ Michal, Andrej, Veronika, Andrej

 

17.00

KOMÁRANY

+ Ján, Juraj, Michal Ihnát

PIATOK

14. február féria

 

17.00

HLINNÉ

+ Štefan, Matej, Anna, Margita

18.00

SOĽ

+ Mária Voľanská

SOBOTA

15. február féria

 

8.00

SOĽ

ZBP Marek 40 rokov

NEDEĽA

16. február 6. nedeľa v cezročnom období A

Zbierka na kostol

9.00

HLINNÉ

ZBP Michaela, Šimon, Martin

10.30

SOĽ

ZBP Jozef Macák 70 rokov

8.00

JASTRABIE

ZBP rod. Velikej (Jozef VT)

9.15

KOMÁRANY

ZBP Jozef Monika

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

3. február Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka

Sv. spoveď od 16.30

18.00

HLINNÉ

ZBP Agáta

 

18.00

SOĽ

ZBP Michal, Radoslav

UTOROK

4. február féria

Sv. spoveď od 17.00

18.00

JASTRABIE

+ Jozef, Anna, Jozef

Sv. spoveď od 16.00

18.00

KOMÁRANY

+ Marián Ivan pohrebná

STREDA

5. február Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

 

6.30

SOĽ

+ Mária, Mikuláš Kuklišin, Jozef Višňovský

ŠTVRTOK

6. február Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spom.

Sv. spoveď od 16.30

18.00

SOĽ

ZBP Martin, Ľubomír s rod.

PIATOK

7. február féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí

16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.00

SOĽ

Za ruženčiarov

18.00

JASTRABIE

Za ruženčiarov

17.00

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

SOBOTA

8. február féria

 

8.00

SOĽ

ZBP Matúš 30 rokov

NEDEĽA

9. február 5. nedeľa v cezročnom období A

 

9.00

HLINNÉ

+ Ján Ranič

10.30

SOĽ

ZBP Jozef, Anna 40 rokov manželstva

9.15

JASTRABIE

ZBP Anna, František Kochan

8.00

KOMÁRANY

ZBP Michal s rod. a Monika s rod.