Číslo 5

Zmierna poklona pred začiatkom pôstu dnes: po sv. omšiach – Jastrabie do 14.00, Komárany do 14.30, Hlinné do 15.00, Soľ do 15.30.

Odpustky: Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Voľby do Farskej ekonomickej rady (FER) Posledné voľby kurátorov boli v roku 2015 prišiel čas na nové voľby. Navrhnutie kandidátov v jednotlivých kostoloch (každá rodina môže navrhnúť kandidátov) lístky odovzdajte do 11. 2. 2024 do volebných krabíc. Lístky nájdete vzadu v kostoloch.

Predmanželské náuky pre snúbencov: Termíny v našom dekanáte 8.3-9.3, 31.5-1.6., 6.9-7.9 teda jeden cyklus vždy v piatok popoludní a v sobotu vo Vranove vo farnosti sv. Františka Assiského. Ak máte záujem kontaktujte nás.

Vo farnosti Skrabské jeden cyklus náuk počas troch sobôt 17.2., 2.3. tretí termín sa dohodne. Ak máte záujem kontaktujte priamo p. farára v Skrabskom tel. 0908233655.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Info. na internete www.hcbulls.sk.

Tábor pre deti počas letných prázdnin plánujeme od 4. do 9. 8. v lokalite Mníchovský potok pri Bardejove.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. februára 2024 o 16:00 hodine v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Téma: Kánonický proces v kauzách na vyhlásenie neplatnosti manželstva. Stretnutie povedie: ICLic. Jaroslav PASOK, súdny vikár Metropolitného tribunálu v Prešove spolu s advokátmi: ICLic. Pavlom Bačikom ICLic. Martinom Labanom. Možnosť aj osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.

Extrémna krížová cesta na Slovensku 2024. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na stránke ekc.sk.