Číslo 4

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. január féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Júlia, Michal, Martin diakon
18.00 SOĽ + Pavol Voľanský
UTOROK 30. január féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Helena Kopčáková
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY ZBP Marián
STREDA 31. január Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
6.30 SOĽ + z rod. Hardoň, Gajdoš, Mária Rešetárová
ŠTVRTOK 1. február féria
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Michal Tarkanič
PIATOK 2. február Obetovanie Pána, sviatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ + z rod. Babenskej, Bezekovej
18.00 SOĽ ZBP Martin 40 rokov
18.00 JASTRABIE + súrodenci Františka Velikého
17.00 KOMÁRANY ZBP Mária, Marián
SOBOTA 3. február féria
večeradlo KO 18.00 SOĽ + z rod. Višňovskej, Ivaničovej, Gdovinovej
NEDEĽA 4. február 5. nedeľa v Cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP vnúčatá z rod. Košárovej, Hrehovej
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 JASTRABIE na úmysel
9.15 KOMÁRANY ZBP Peter Glod 18 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. február Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
18.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Čečkovej
UTOROK 6. február Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka
17.00 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Tabakovej
18.00 SOĽ ZBP Mária, Martin
STREDA 7. február féria
6.30 SOĽ vlastný úmysel
ŠTVRTOK 8. február féria
pomazanie chorých 17.00 JASTRABIE ZBP Eva, Ján
18.00 KOMÁRANY ZBP Monika Fedorčáková
PIATOK 9. február féria
pomazanie chorých 17.00 HLINNÉ ZBP Mária Košárová 90 rokov
18.00 SOĽ + bratov Jána, Jozefa
SOBOTA 10. február Sv. Školastiky, panny, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Jozef, Anna, Jozef
NEDEĽA 11. február 6. nedeľa v Cezročnom období B 
32. svetový deň chorých 9.00 HLINNÉ ZBP Jozef Kandala 50 rokov
10.30 SOĽ ZBP Renáta
9.15 JASTRABIE ZBP Anna 70 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP deti a vnúčatá z rod. Kopčákovej