Číslo 10

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. apríl Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Viktorka
UTOROK 26. apríl féria
17.30 HLINNÉ + z rod. Pižontovej
18.00 SOĽ + Alžbeta Hardoňová pohrebná
STREDA 27. apríl féria
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová 1. výročie
ŠTVRTOK 28. apríl féria
17.30 JASTRABIE + Jozef Džuka
18.00 KOMÁRANY + Jozef Ihnát
PIATOK 29. apríl Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sv.
17.30 HLINNÉ + Mária, Michal Mikloš
18.00 SOĽ + Anna Hrehová
SOBOTA 30. apríl féria
18.00 SOĽ ZBP rod Hardoňová (128)
NEDEĽA 1. máj 3. veľkonočná nedeľa C
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Veliká
10.30 SOĽ ZBP Michaela, Ján Baran 10 rokov manž.
9.00 KOMÁRANY ZBP Marián, Martina
10.15 JASTRABIE za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 2. máj Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16.30 sv. spoveď 18.00 HLINNÉ + Jozef Jurov 10 výročie
18.00 SOĽ ZBP Jurko
UTOROK 3. máj Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
17.00 sv. spoveď 18.00 JASTRABIE + Jozef Mária Dankovič
16.00 sv. spoveď 18.00 KOMÁRANY + Ján Kušnír
STREDA 4. máj féria
18.00 SOĽ +Ján Gavaľa 1. výročie
ŠTVRTOK 5. máj féria
16.30 sv. spoveď 18.00 SOĽ + Ján
PIATOK 6. máj féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 7. máj féria
po omši večeradlo HL 18.00 SOĽ + z rod Tarkaničovej
NEDEĽA 8. máj 4. veľkonočná nedeľa C – Nedeľa Dobrého pastiera
Zbierka na seminár 8.00 HLINNÉ ZBP Anna Glodová 70 rokov
10.30 SOĽ Slávnosť 1. sv. prijímania – za deti a ich rodiny
9.15 KOMÁRANY za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Anna s rod.