Číslo 11

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jozef Fečo & Lucia Charitunová

Peter Benčo & Soňa Ťasková

Šimon Nemčík & Kristína Orosiová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 13. 5. po sv. omši v Soli.

Pozývame Vás na prvé farské synodálne stretnutie. Uskutoční sa vo farskom kostole v Soli v stredu 18. 5. 2022 po sv. omši.

Rodinné spoločenstvo FATIMA o.z a Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi: Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022, s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“ za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. Pozývame všetky deti a rodiny na spoločnú modlitbu ruženca spojenú s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu farnosti, hnutia, rôzne spoločenstvá, školy v rôznom čase. Pozvané sú hlavne rodiny, aby spoločne sa modlili za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. Veríme, že táto aktivita prispeje k duchovnej obnove detí a rodín na Slovensku. Viac informácií ako aj materiály k aktivite si môžete pozrieť a objednať na stránke www.rsfatima.sk

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka. Matej Trizuliak, MS