Číslo 11

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 9. máj féria
18.00 SOĽ + Margita, Michal Tirpák
UTOROK 10. máj féria
17.30 HLINNÉ + Mária Jurová 1. výročie
18.00 SOĽ + rodičov a bratov rod. Markovič
STREDA 11. máj Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
18.00 SOĽ + z rod. Hardoňovej, Gajdošovej, Mária Rešetárová
ŠTVRTOK 12. apríl féria
17.30 JASTRABIE + Helena, Ján Petriga
18.00 KOMÁRANY + Mária Fedorová pohrebná
PIATOK 13. máj Preblahosl. Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
17.30 HLINNÉ + Pavlína Bezeková
18.00 SOĽ ZBP Michal
SOBOTA 14. máj Sv. Mateja, apoštola, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Matej, Zuzana
NEDEĽA 15. máj 5. veľkonočná nedeľa C
9.00 HLINNÉ ZBP Michal Mária, Michal Pižont s rod.
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Lukáš, Mária s rod.
9.15 JASTRABIE ZBP Viktor Veliký s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 16. máj Sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka, spomienka
18.00 SOĽ + Michal, Mária Hrunený
UTOROK 17. máj féria
17.30 HLINNÉ + Andrej, Anna, Štefan, Ján
18.00 SOĽ ZBP Erika Nutárová 20 rokov
STREDA 18. máj féria
18.00 SOĽ + Lenka Petrová, Anna, Andrej Kebleš
ŠTVRTOK 19. máj féria
18.00 JASTRABIE + Jozef Tokár
17.30 KOMÁRANY + Mária Paľková pohrebná
PIATOK 20. máj féria
17.00 HLINNÉ + Michal Kocúr
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
SOBOTA 21. máj féria
z nedele 15.30 SOĽ sobáš s omšou
NEDEĽA 22. máj 6. veľkonočná nedeľa C
Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP rod. Janošovej, Bronišovej,
10.30 SOĽ ZBP Jozef s rod. 60 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Branislav Kmec 50 rokov
8.00 JASTRABIE za farnosť