Číslo 12

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

27. júl Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

 

18.30

SOĽ

+ Anna, Mária, Katarína, Andrej, Hybala

UTOROK

28. júl féria

 

18.30

HLINNÉ

+ Ján, Štefan, Anna Jurov

STREDA

29. júl Sv. Marty, spomienka

 

18.30

SOĽ

+ Margita, Ján Voľanský

ŠTVRTOK

30. júl féria

 

18.30

JASTRABIE

+ z rod. Velikej, Oreničovej, Martin diakon

17.30

KOMÁRANY

+ Mária Lapková

PIATOK

31. júl Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

 

17.30

HLINNÉ

+ Ján, Helena, Alenka, Ján Kandala

18.30

SOĽ

+ Anna, Ján Ferenc

SOBOTA

1. august Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spom.

 

7.30

SOĽ

ZBP Pavol

NEDEĽA

2. august 18. nedeľa v cezročnom období A

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Juraj Žipaj s rod.

9.30

SOĽ

ZBP deti a vnúčatá z rod. Onderkovej

8.00

JASTRABIE

ZBP Jozef, Alena Veliký 20 rokov manželstva

9.15

KOMÁRANY

ZBP Matúš Šimák

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

20. júl féria

 

18.30

SOĽ

+ Anna

UTOROK

21. júl féria

 

18.30

HLINNÉ

+ Michal Značko

STREDA

22. júl Sv. Márie Magdalény, sviatok

 

6.30

SOĽ

ZBP Magdaléna

ŠTVRTOK

23. júl Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

 

17.30

JASTRABIE

+ Mária Balážová

18.30

KOMÁRANY

+ Vladimír

PIATOK

24. júl féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Jozef, Mária, Michal Stredný

18.30

SOĽ

ZBP Anna, Anna

SOBOTA

25. júl Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Z nedele

18.30

KOMÁRANY

ZBP Katarína 50 rokov

NEDEĽA

26. júl 17. nedeľa v cezročnom období A

 

8.45

HLINNÉ

ZBP Pavol 25 rokov

10.00

SOĽ

ZBP Anna 30 rokov

7.30

JASTRABIE

ZBP rod Kochanovej