Číslo 12

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 23. máj féria
18.00 SOĽ + Ján Kopčák
UTOROK 24. máj féria
17.30 JASTRABIE + Jozef, Pavol, Juraj, František
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej
STREDA 25. máj féria
15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
ŠTVRTOK 26. máj Nanebovstúpenie Pána, slávnosť prikázaný sviatok
17.00 HLINNÉ + Ján Kandala
18.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Tirpák, Lechvár
17.00 JASTRABIE + Anna Dudášová
18.00 KOMÁRANY ZBP Jaroslav s rod.
PIATOK 27. máj féria
Novéna k Duchu Svätému 17.30 HLINNÉ + Helena Kalafová
18.00 SOĽ + Anna Hrehová
SOBOTA 28. máj féria
18.00 SOĽ + z rod. Tirpák, Krajník, Dudáš
NEDEĽA 29. máj 7. veľkonočná nedeľa C
Zbierka na katolícke masmédiá 8.00 HLINNÉ za farnosť
9.30 SOĽ ZBP Peter, Mária s rod.
8.00 KOMÁRANY ZBP rod. Ivanovej, Ferkovej
9.15 JASTRABIE ZBP Tomáš, Tamarka
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 30. máj féria
spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Juraj Ranič
18.00 SOĽ + Ľubomír, Adriana
UTOROK 31. máj féria
spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + Jozef, Helena Kalafa
spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Anna, Jozef, Štefan
STREDA 1. jún Sv. Justína, mučeníka, spomioenka
6.30 SOĽ ZBP Jozef, Pavol kňazi
ŠTVRTOK 2. jún féria
spoveď od 16.30 18.00 SOĽ + Štefan, Peter, Mária
PIATOK 3. jún Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
16.00

15.45

adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 4. jún féria
po omši večeradlo KO 18.00 SOĽ ZBP Tatiana, Martin
NEDEĽA 5. jún Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť C
9.00 HLINNÉ ZBP Pavol Kandala s rod.
10.30 SOĽ ZBP Štefan 50 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Monika 30 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Ján Mikloš s rod.