Číslo 13

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Lukáš Miškovský & Marianna Hladová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 10. 6. po sv. omši v Soli.

V piatok 17. júna po sv. omši v Soli bude stretnutie rodičov birmovancov. Prosíme o účasť jedného z rodičov.

Úplné odpustky na sviatok Božieho Tela môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Božieho Tela na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu.