Číslo 13

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. jún Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Svätodušný pondelok 17.00 HLINNÉ ZBP Soták M.
18.00 SOĽ ZBP pre Danuška
UTOROK 7. jún féria
18.00 SOĽ + Anna Zahorčáková
STREDA 8. jún féria
6.30 SOĽ + Ján
ŠTVRTOK 9. jún Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
17.00 JASTRABIE + Štefan Ritoch
18.00 KOMÁRANY + Stanislav
PIATOK 10. jún féria
17.00 HLINNÉ + z rod. Ranič, Lukáč
18.00 SOĽ Za obrátenie vnúčat
SOBOTA 11. jún Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
18.00 SOĽ + Mária, František Voľanský
NEDEĽA 12. jún 11. nedeľa v cezročnom období C – Najsvätejšej Trojice
8.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Mária 40 rokov manželstva
9.15 SOĽ za farnosť
9.00 KOMÁRANY ZBP Róbert kňaz
10.30 JASTRABIE Odpustová slávnosť, ZBP Rastislav Veliký s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. jún Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + Mária, Helena, Jozef, Jozef Macko
UTOROK 14. jún féria Po omši v Soli stretnutie o synode
17.30 HLINNÉ + Sotáková A.
18.00 SOĽ + Michal, Michal, Mária
STREDA 15. jún féria
6.30 SOĽ ZBP Agáta, Jozef kantori
ŠTVRTOK 16. jún Najsvätejšieho Kristovho Tele a Krvi, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ ZBP rod. Rišková, Chmurová
18.30 SOĽ Za farnosť
18.15 KOMÁRANY ZBP deti a vnúčatá z rod. Kmec
17.00 JASTRABIE ZBP rod. Jozef Veliký st.
PIATOK 17. jún féria
18.00 SOĽ ZBP Helena Petrová, Anna Višňovská ml.
SOBOTA 18. jún féria
18.00 SOĽ + Ján Bajcura 20. výročie
NEDEĽA 19. jún 12. nedeľa v cezročnom období C
Deň otcov 8.00 HLINNÉ ZBP Ján Urban 40 rokov
10.30 SOĽ ZBP Anna Jacková
9.15 KOMÁRANY ZBP Marián s rod., + Mária
8.00 JASTRABIE ZBP Dominika, Kristína, Martin