Číslo 12

Mesiac máj je už tradične zasvätený úcte k Panne Márii. Pozývame všetkých, mladých i starých, najmä však deti k modlitbe s Pannou Máriou pri májových pobožnostiach. Ak bude sv. omša pobožnosť bude spolu s kňazom pred sv. omšou (okrem nedele). Ak nie je sv. omša májová pobožnosť podľa dohody.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšej Trojice do Jastrabia 26. 5. 2024 o 10.30 hod.

Úplné odpustky na sviatok Božieho Tela môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Božieho Tela na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2024 o 17.00 h v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov Sídl. III. Téma: Ako horieť a nevyhorieť

Stretnutie povedie: o. Martin Harčár – kňaz Komunity Emanuel

Tábor: Pozývame deti vo veku 6 až 14 rokov na letný tábor, ktorý sa bude konať v termíne 04.08. – 09.08.2024 (t.j. nedeľa až piatok) v priestoroch zrekonštruovanej Floriho chaty v okrese Bardejov. Chata ponúka viacero športových ihrísk, bazén a pre deti sú k dispozícii aj koníky. Cena je 180 €. Cena tábora je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššia vzhľadom na dĺžku pobytu (t.j. 5 nocí) a zvýšenie stravnej a ubytovacej jednotky a nákladov na prepravu. Vyplnenú záväznú prihlášku a poplatok je potrebné odovzdať kňazom najneskôr do 30.06.2024. Vzhľadom na limitovaný počet Vás žiadame odovzdať záväznú prihlášku čo najskôr. Po naplnení kapacity nebude možné prijať viac detí. Tešíme sa na Vás ☺

Úmysly apoštolátu modlitby na jún: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.