Číslo 14

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 19. jún féria
18.00 SOĽ ZBP Renáta, Miroslava s rod.
UTOROK 20. jún féria
17.00 HLINNÉ ZBP Dorotka
18.00 SOĽ ZBP Ján, Mária Stoj
STREDA 21. jún Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
6.30 SOĽ + Ján
ŠTVRTOK 22. jún féria
17.00 KOMÁRANY + Emília, + z rod. Hudákovej
18.00 SOĽ ZBP Júlia 30 rokov
PIATOK 23. jún féria zo slávnosti
17.00 JASTRABIE + Helena, Ján Veliký
18.00 HLINNÉ + z rod. Mitáľovej, Pavlína, Ján, Juraj, Anna, Juraj, Mária, Terézia
SOBOTA 24. jún Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
7.30 SOĽ ZBP pre Jánov
8.30 KOMÁRANY Za nenarodené deti
NEDEĽA 25. jún 12. nedeľa v Cezročnom období A
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca 8.00 HLINNÉ ZBP Jozef Kandala 20 rokov
10.30 SOĽ ZBP pre mladomanželov Mariňákových
8.00 JASTRABIE + Dominik Stahorský
9.15 KOMÁRANY ZBP Anna, Michal Hudacký 35 rokov manžel.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 26. jún féria
18.00 SOĽ ZBP Igor 60 rokov
UTOROK 27. jún féria
17.00 HLINNÉ + Anna Urbanová
18.00 SOĽ ZBP Vladimír 40 rokov
STREDA 28. jún Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka, spomienka
6.30 SOĽ + František Višňovský
ŠTVRTOK 29. jún Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Priázaný sviatok

Poďakovanie na konci šk. roka

17.00 HLINNÉ Za farnosť
18.00 SOĽ ZBP Jozef, Jozef, Jozef Fečo
17.00 JASTRABIE + Jozef Klimovský
18.00 KOMÁRANY ZBP Pavol Fedorčák s rod.
PIATOK 30. jún féria
18.00 SOĽ + Štefánia, Michal, Anna, Ján
SOBOTA 1. júl féria
Večeradlo S 18.00 SOĽ Za farnosť
NEDEĽA 2. júl 13. nedeľa v Cezročnom období A
9.00 HLINNÉ ZBP Mária Jurová
10.30 SOĽ ZBP vnúčatá z rod. Kropkovej
9.15 JASTRABIE ZBP Gabriela Potomová
8.00 KOMÁRANY ZBP Pavol, Peter Kostura s rodinami