Číslo 15

Oznamy

TÁBOR 2023. Pozývame všetky deti na letný tábor, ktorý bude 21.08. – 25.08.2023 v Rekreačnom zariadení Zelený Breh, Kokošovce – Sigord. Cena je 110 €. Vyplnenú záväznú prihlášku a vyhlásenie o ochrane osobných údajov odovzdajte do 02.07. Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07. Peniaze, prosím, vložte do obálky a označte slovom TÁBOR a MENOM DIEŤAŤA. Tlačivá a obálku s peniazmi odovzdávajte p. farárovi.

Púť Lurdy – Fatima. Tých, ktorí sa prihlásili na púť a zaplatili zálohu, prosíme o doplatenie celej sumy + poistenie najneskôr do 25. 7. p. farárovi.

Púť seniorov Levoča štvrtok 6. 7. odchod autobusu 4.30 hod. zo Soli od kostola, Hlinné na zastávke.

Púť do Gaboltova. Pozývame Vás na sobotný program do Gaboltova prihláste sa do budúcej nedele 9. 7.

Veľkošarišský odpust a Stropkovský odpust ku cti Karmelskej Panny Márie budú 8. a 9. 7. 2023. Bližšie informácie nájdete na ke-arcidieceza.sk.

Od 1. 7. sme začali s rekonštrukciou kaplánky (kúpeľna, WC – generálka, izby stierky, rozvod elektriny a ostatné siete) prosíme o modlitby za toto dielo a tiež o finančnú pomoc. PBZ.