Číslo 15

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. júl Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
8.00 HLINNÉ ZBP Darina 50 rokov
9.30 SOĽ ZBP Peter, Ema, Laura
8.00 JASTRABIE Za kňazov
9.15 KOMÁRANY ZBP rod Mihalčinová
UTOROK 6. júl féria
18.00 SOĽ ZBP Eva Tarkaničová 70 rokov
STREDA 7. júl féria
6.30 SOĽ + Stanislav Kopčák
ŠTVRTOK 8. júl féria
17.00 JASTRABIE + Anna, Juraj Kopko
18.00 KOMÁRANY + z rod. Hruškovej, Olachovej, Fuňakovej
PIATOK 9. júl féria
17.00 HLINNÉ + Ján, Anna, Juraj, Mária, Terézia, Juraj, Mitaľ
18.00 SOĽ + Helena, Ján Bajcura
SOBOTA 10. júl féria
Z nedele 18.00 JASTRABIE ZBP pre deti a ich rodiny
NEDEĽA 11. júl 15. nedeľa v cezročnom období B
9.15 HLINNÉ ZBP Mária Kocurová
10.30 SOĽ ZBP Anton Fečo 45 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Kristínka, Dávid, Adam, Dominik, Sebastián
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 12. júl féria
18.00 SOĽ ZBP Matej, Jozef, Gabriela s rod.
UTOROK 13. júl féria
18.00 HLINNÉ + Ján Kandala 1. výročie
STREDA 14. júl féria
6.30 SOĽ + Mária, Pavol, Jozef Kačúr
ŠTVRTOK 15. júl Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 JASTRABIE + Štefan Caban
17.00 KOMÁRANY + Michal Fečo
PIATOK 16. júl Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17.00 HLINNÉ + Juraj Glod nedožitých 70 rokov
18.00 SOĽ + z rod. Ivan, Soták, Barna
SOBOTA 17. júl Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
16.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
Z nedele 18.00 KOMÁRANY ZBP Juraj, Lenka
NEDEĽA 18. júl 16. nedeľa v cezročnom období B
Zbierka na kostol 9.15 HLINNÉ ZBP Radovan s rod.
10.30 SOĽ ZBP Anna Zahorčaková 90 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP a dDSv. Rod. Laktičová