Číslo 16

Oznamy

Tábor

V čase od 9.8. – 12.8. pozývame na denný letný tábor našej farnosti v areáli ZŠ Soľ. Od 8:00 – 14:00 nás čaká kopec hier, súťaží a zážitkov. Cena je 10 eur. Prihlášky si vyzdvihnite v kostole a čo najskôr ju odovzdajte kňazovi.

Svetový deň starých rodičov

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský povzbudzuje slovenské farnosti a spoločenstvá, aby sa zapojili do slávenia historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Ustanovil ho pápež František. V Cirkvi sa bude sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu, v blízkom čase spomienky na svätých Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov”. Tento rok pripadne na 25. júla. V daný deň bude možné získať aj plnomocné odpustky. Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami vydala pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária.

Úmysel Apoštolátu modlitby (august)

Evanjelizačný:

Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

Úmysel KBS:

Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.